Nynäsvägen

 

 

 

PLATS:

Haninge, Sverige

STATUS:

Under utveckling

 

ARKITEKTER:

Björn Ingridsson

Johan Källander

Christian Scott Rasmusson

 

erne

Arkitektkontor

Nynäsvägen

 

Vidareutveckling av Tävlingsförslaget i EUROPAN 12 som vi tillsammans med Arkitektkontoret SR-K vann i Haninge.

 

I efterdyningarna av den modernistiska stadsplaneringen så lämnas utnyttjade och ofta tomma ytor som separerar vår stadsmiljö. Detta projekt syftar till att förtäta sådanna ytor och skapa en småskalig stadsmiljö.


klicka för större visning

Bierne AB Arkitektkontor.

Nytorgsgatan 33,

116 40 Stockholm

E: bjorn@bierne.se

T: 0730-36 42 99

W: www.bierne.se

 

 

© Bierne AB 2014