PARKLIFE

 

 

 

PLATS:

Haninge, Sverige

STATUS:

Vinnande Tävlingsförslag

 

ARKITEKTER:

Björn Ingridsson

Christian Scott Rasmusson

Johan Källander

erne

Arkitektkontor

Parklife

 

Det vinnande tävlingsförslaget i EUROPAN 12 vanns tillsammans med SR-K. Genom en avvägd balans mellan rekreation, bostäder, Handel, och parkering, syftar detta projekt till att skapa en stadsmiljö som är spännande, samtida och vänlig. De sociala och ekonomiska incitamenten styrs av att ge tillbaka till samhället i form av sociala kvaliteter, samtidigt som en hållbar ekonomisk modell i en blandstad skapas.

 

Flexibla men ändå distinkta regler kommer att utgöra grunden för denna långsiktiga sociala, ekonomiska och kulturella uvecklingsstrategi

 

 

 

Den storskaliga gamla strukturen definierar de nya domänerna, varpå en mindre skala används för att desarmera dem. Vid växling mellan dessa lägen kan vi utnyttja det mesta av programmet och erbjuda en delikat väv av bostäder handel, vård, utbildning, rekreation och parkering. Detta genererar en stadsmiljö som är flexibel och levande i fråga om ägande, typologi, skala, aktivitet, ekonomi och sociala strukturer. De olika lagren av staden åskådliggörs och integreras med resten av livet i Parklife


klicka för större visning

Bierne AB Arkitektkontor.

Nytorgsgatan 33,

116 40 Stockholm

E: bjorn@bierne.se

T: 0730-36 42 99

W: www.bierne.se

 

 

© Bierne AB 2014